93 105 09 94    Mail:

ALTRES

 

 

ORACLE:  EL JOC DE LA VIDA D´EVAYMA


 

"Tot el nostre poder ja resideix amb nosaltres, només requerim

d´acceptar-lo i reactivar-lo"

Entenem com a Oracle l´eina simbòlica de comunicació del JO amb el JO, de   l´intern amb l´extern, de l´individu amb el colectiu i de l´energia amb la matèria. Aquest Oracle és atemporal, obtindrem resposta al perquè i a la funció que se li dona a la nostra pregunta.